HACCP

История на HACCP (ХАСЕП)

Началото на НАССР датира от 1959 г. и е свързано с космическата програма на НАСА (САЩ) за осигуряването на безопасна храна за астронавтите и представлява система за самоконтрол , основаваща се на научен подход за осигуряване безопасността на храната по цялата верига от добиването на суровините до крайния потребител. HACCP системата е установена в хранително вкусовата промишленост на редица страни. Codex Alimentaris,прилага НАССР като международен стандарт. САЩ ,страните членки на европейския съюз и много други страни в световен мащаб използват НАССР като основа за разработване на нормативни разпоредби , регулиращи дейността в хранително-вкусовата индустрия. НАССР е превантивен подход за осигуряване на безопасността на храните и серия от последователни дейности в  етапа на нейното планиране по подобие на методиката „Анализ на потенциалните грешки и последствия” (FMEA). НАССР системата е научно обоснован и систематичен подход. Той се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на рискови фактори, отколкото върху изследването и инспектирането на крайния продукт. Превенцията залегнала в основата на системата на НАССР, има два ключови елемента:

  1. Предвиждане на проблема.
  2. Разработване на НАССР план.

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са:

  • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
  • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
  • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
  • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
  • Ще имате надлежна защита в съд

Изработка на HACCP за цяла България

Изработка на HACCP за цяла България

Можете да поръчате изработка на HACCP (ХАСЕП) или други услуги от всеки град в България.

Всички документи: писменна разработка, инструкции, заповеди, чек листове, дневници и други спомагателни материла относно:

  • HACCP системи
  • системи за самоконтрол

може да получите чрез куриерски услуги на фирма Еконт за цялата страна.