За да откриете заведение за обществено  хранене е необходимо  да подадете Заявление за регистрация към ОДБХ, където се намира обектът Ви и да платите задължителната държавна такса от 34 лв.

HACCP или ХАСЕП за обществено хранене

В ОДБХ Бургас , като задължително условие е и поставянето на печат на фирмата.

Под наименованието заведение за обществено хранене се разбира следното:

Заведение за обществено хранене е - кафене, кафетерия, чайна,  кафе-бар, коктейл бар, бар-клуб, пиано бар, кафе аперитив, дискотека , лоби бар, нощен бар, бирария,бистро, различни видове ресторанти, механи, бърза закуска, снек-бар, закусвални, пицария, кафе- сладкарници , винарни и пивници.

Всички тези обекти предлагат напитки, а някой от тях и кулинарна продукция, която се приготвя на място в обекта.

За да определите точно какъв вид заведение за обществено хранене желаете да разкриете ,с какъв асортимент от храни  ще работите и как да бъдат разположени всички работни и санитарно битови помещения може да се обърнете към Нас за професионална помощ и консултация.

Изгoтвянето на система за самоконтрол и HACCP програма ще бъдат компетентно изработени , съгласно всички изисквания на Закона за храните , Наредба №5 на МЗ, Регламент 1169 на ЕП и всички други  разпоредби  на БАБХ.

тел. за контакт +359-988-844-534
консултант:       Катинка Ангелова
гр.Бургас, ул.”Трайко Китанчев „№ 26, ет.3, ап.среден

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

  • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
  • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
  • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
  • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
  • Ще имате надлежна защита в съд