За да можем да оценим какво представлява обектът и съответно да ви предложим примерна цена и срокове за изпълнение , моля попълнете и изпратете следната форма:


Система за самоконтрол с процедури по хассп за магазин (обект за търговия с храни)

 • магазин за хранителни стоки
 • павилион за пакетирани хранителни стоки
 • склад за търговия с храни
 • магазин за храни и нехранителни стоки
 • магазин плод и зеленчук
 • магазин за хранителни добавки
 • магазин за месо
 • други

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

 • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
 • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
 • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
 • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
 • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
 • Ще имате надлежна защита в съд