Изработка на система за самоконтрол

За да можем да оценим какво представлява Вашия обект и съответно да ви предложим примерна цена и срокове за изпълнение, моля попълнете и изпратете следната форма за изработване на система за самоконтрол ДХП и ДТП (добри хигиенни практики и добри търговски практики). Системата за самоконтрол ще бъде съобразена с всички изисквания на

Закона за храните и БАБХ (Българска Агенция по Безопастност на Храните)

Запитване за система за самоконтрол

 

ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ХРАНИТЕЛНИЯ ОБЕКТ:

ДАННИ ЗА САМИЯТ ОБЕКТ

ДАННИ ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЯТА И НАЧИНИТЕ НА РАБОТА В ОБЕКТА