HACCP

Услуги

1. Оглед и консултация на място от специалист в областта на храните , преди сключване на договора за наем и преди входиране на документи в ОДБХ Бургас.(Целта на тази услуга е клиента да добие представа  , дали наетото от него помещение , отговаря на изискванията на закона за храните. Дали са покрити изискванията за сгради и съоръжения , до колко са спазени изискванията за квадратура , обзавеждане и оборудване .

Subscribe to RSS - HACCP