Запитване за HACCP за магазин (обект за търговия с храни)

За да можем да оценим какво представлява обектът и съответно да ви предложим примерна цена и срокове за изпълнение , моля попълнете и изпратете следната форма:


Система за самоконтрол с процедури по хассп за магазин (обект за търговия с храни)

  • магазин за хранителни стоки
  • павилион за пакетирани хранителни стоки
  • склад за търговия с храни
  • магазин за храни и нехранителни стоки
  • магазин плод и зеленчук
  • магазин за хранителни добавки
  • магазин за месо
  • други

ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ХРАНИТЕЛНИЯ ОБЕКТ

ДАННИ ЗА САМИЯТ ОБЕКТ

ДАННИ ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЯТА И НАЧИНИТЕ НА РАБОТА В ОБЕКТА