Индивидуална оферта за HACCP

За да можем да ви предложим цена е нужно да отговорите на следните въпроси според това за какъв обект е системата за управление безопастността на храните.

 

Оферта за хассп за заведение за обществено хранене

Оферта за хассп за магазин (обект за търговия с храни)

Оферта за система за самоконтрол на храните

HACCP за търговия с храни
 
Система за самоконтрол на храните