За да можем да ви предложим цена е нужно да отговорите на следните въпроси според това за какъв обект е системата за управление безопастността на храните.

 

Оферта за хассп за заведение за обществено хранене

Оферта за хассп за магазин (обект за търговия с храни)

Оферта за система за самоконтрол на храните

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

  • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
  • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
  • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
  • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
  • Ще имате надлежна защита в съд