История на HACCP (ХАСЕП)

Началото на НАССР датира от 1959 г. и е свързано с космическата програма на НАСА (САЩ) за осигуряването на безопасна храна за астронавтите и представлява система за самоконтрол , основаваща се на научен подход за осигуряване безопасността на храната по цялата верига от добиването на суровините до крайния потребител. HACCP системата е установена в хранително вкусовата промишленост на редица страни. Codex Alimentaris,прилага НАССР като международен стандарт. САЩ ,страните членки на европейския съюз и много други страни в световен мащаб използват НАССР като основа за разработване на нормативни разпоредби , регулиращи дейността в хранително-вкусовата индустрия. НАССР е превантивен подход за осигуряване на безопасността на храните и серия от последователни дейности в  етапа на нейното планиране по подобие на методиката „Анализ на потенциалните грешки и последствия” (FMEA). НАССР системата е научно обоснован и систематичен подход. Той се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на рискови фактори, отколкото върху изследването и инспектирането на крайния продукт. Превенцията залегнала в основата на системата на НАССР, има два ключови елемента

Предвиждане на проблема

Разработване на НАССР план

  Изработка на HACCP за цяла България

  Можете да поръчате изработка на HACCP (ХАСЕП) или други услуги от всеки град в България.

  Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

  • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
  • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
  • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
  • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
  • Ще имате надлежна защита в съд