ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОТЕИНОВ БАР И САМОСТОЯТЕЛЕН ЩАНД ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ В БАБХ

За да откриете ПРОТЕИНОВ БАР И САМОСТОЯТЕЛЕН ЩАНД ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ е необходимо  да подадете Заявление за регистрация към ОДБХ, където се намира обектът Ви и да платите задължителната държавна такса от 34 лв.

Попълва се Заявление за регистрация на обект , Образец БАБХ №109 и заявявате , че обектът  отговаря на приложимата нормативна база и хигиенните изисквания спрямо дейностите и храните , които са заявени.

Как трябва да е устроен магазина (самостоятелния щанд) и протеиновия бар?

1.Трябва да има търговска зала, където да са изложени всички хранителни добавки. Те трябва да са разположени върху рафтове, скари, стелажи и др.

 •  на протеиновия бар трябва да има мивка с течаща студена и топла вода  и работно пространство за приготвянето на напитките, ако има технологична необходимост се поставя и средно температурен хладилник( от 0 до +4 градуса)
 •  в повечето случаи протеиновите напитки се предлагат в съдове за еднократна употреба, затова е необходим шкаф за съхранението им

2.Складово помещение.

Не се допуска съдовете за еднократна употреба и хранителните добавки да са поставени директно върху пода.

3.Санитарен възел с предверие и мивка с течаща студена и топла вода.

Като начало трябва да сте наясно , че хранителните добавки се предлагат на пазара като храни ,представят се като такива и достигат до крайния потребител само опаковани в оригиналните си опаковки.

Всички хранителни добавки  трябва да са ясно и четливо етикетирани , като на етикета се обявяват задължително следните данни:

 • *наименование на категориите хранителни вещества или субстанции, характеризиращи продукта или указание за естеството им;
 • *препоръчителна доза за дневен прием;
 • *предупреждение да не се превишава препоръчваната дневна доза;
 • *предупреждение продуктът да не се използва като заместител на разннообразното хранене;
 • * предупреждение продуктът да се съхранява на място , недостъпно за малки деца;

Етикетът , представянето и рекламата не трябва да предписват  на хранителните добавки свойства да предпазва, лекува или излекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства.

За да вземете най-правилното решение може да се обърнете към нас за професионална помощ и консултация.

Изгoтвянето на система за самоконтрол и HACCP  програма ще бъдат компетентно изработени , съгласно всички изисквания на Закона за храните , Наредба №1 за хигиена на храните, Регламент 1169 на ЕП за представяне на информация за храните на потребителите , Наредба №41 за изискванията към добавките към храните  и всички други  разпоредби  на БАБХ.

 

тел. за контакт +359-988-844-534
консултант:       Катинка Ангелова
гр.Бургас, ул.”Трайко Китанчев „№ 26, ет.3, ап.среден

 

 

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

 • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
 • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
 • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
 • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
 • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
 • Ще имате надлежна защита в съд